De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de initiatiefgroep en het stichtingsbestuur en fungeert als mede-inspirator

  • Jan Pieter van der Steen, sociaal geriater, auteur van ‘Dementie, achtergronden en praktijkervaringen’, uitgeverij Christofoor