Leden van het Comité van Aanbeveling dragen Odensehuis Andante een warm hart toe en onderschrijven de doelstellingen

  • Mevrouw drs. Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum, voorheen voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar
  • De heer prof. dr. E.J.A. (Erik) Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit van Amsterdam
  • Mevrouw prof. mr. dr. B.A.M. (Anne-Mei) Thé, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
  • Mevrouw drs. Marie-José H.E. Gijsberts, specialist Ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg
  • De heer prof. Dr. J.P.J. (Joris) Slaets, hoogleraar Ouderengeneeskunde Rijksuniversiteit Groningen en directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing
  • Mevrouw prof. dr. M.J. (Marieke) Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschap Universiteit Utrecht