Corona maatregelen

Uiteraard vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in het Odensenhuis. Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken hebben gaan we uit van: maximaal 6 personen per ruimte, houden we 1 ½ meter afstand, gebruiken we handenalcohol en mondkapjes en zorgen we voor goede ventilatie in alle ruimtes. Ook faciliteren we in zelftesten en vragen aan vrijwilligers en deelnemers om vóór het bezoek aan het Odensehuis zelf te testen. Bij ‘gewone’ verkoudheid is de afspraak om thuis te blijven omdat een ander mogelijk aansteken met een gewone verkoudheid ook consequenties heeft (onnodige zorg en testen). Na elke persconferentie beraden we ons weer opnieuw op eventuele vervolgstappen.