Donateur worden van Odensehuis Andante?Kunt u ons helpen?

Odensehuis Andante in Utrecht is een vrijwilligersorganisatie met één betaalde coördinator. We realiseren onze activiteiten met een subsidie van de gemeente Utrecht en met schenkingen van fondsen die we per project werven. Hiermee betalen we onder andere de cursusleiders en activiteiten die Odensehuis Andante zo bijzonder maken, zoals de collegereeks Oud Geleerd Jong Gedaan en de stadswandelingen met het Gilde.

Ook in 2019 zullen we extra fondsgelden moeten vinden om onze activiteiten te kunnen realiseren. Daar gaan we actief naar op zoek. We zijn daarbij ook altijd heel dankbaar voor gulle giften van mensen die het Odensehuis na aan het hart ligt. Giften waarmee we activiteiten kunnen ontwikkelen en financieren die zorgen voor de originaliteit en kwaliteit waar het Odensehuis voor staat. Grotere en kleine schenkingen helpen Odensehuis Andante verder op weg.

Draagt u Odensehuis Andante een warm hart toe?

We zijn bijzonder blij met uw gift op bankrekeningnummer NL75 RABO 0300 1167 05 t.n.v. Vriendenstichting Odensehuis Andante, o.v.v. ‘donatie’.

ANBI en belastingvoordeel

Odensehuis Andante heeft aan ANBI-status. Dit betekent dat wij een algemeen nut bevorderende instelling zijn. Dat is ook de reden dat u voordeel kunt hebben bij een donatie aan het Odensehuis. Om als ANBI aangemerkt te worden, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Meer informatie daarover vindt u op de pagina over ANBI bij de Belastingdienst.

  • De Stichting Odensehuis Andante is opgericht op 27 mei 2015 en staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 63411350. RSIN (fiscaal nummer) is: 855224356.
  • De Vriendenstichting Odensehuis Andante is opgericht op 17 oktober 2014 en staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 61709611. RSIN (fiscaal nummer) is: 854456363.

Contactgegevens

Al onze contactgegevens vindt u hier.