GedachtenKamer - VMCA

De gedachtenkamer

Na twee proefbijeenkomsten in maart 2021 is de Gedachtenkamer definitief van start gegaan op 16 april 2021. Er hebben tot 3 september 2021 nu tien bijeenkomsten plaatsgevonden. De frequentie is eens per twee weken op vrijdag van 10.30-11.30 uur. Het doel is dat binnen deze activiteit mensen met beginnende dementie en hun naasten gedachten, overpeinzingen en emoties kunnen delen. Er kunnen lichte, luchtige onderwerpen worden besproken of zwaardere thema’s. Het gaat vooral om de verbinding met elkaar in het hier en nu.

In eerste instantie was het idee om aan het begin van iedere bijeenkomst het te bespreken thema vast te stellen, afhankelijk van datgene wat zich zou aandienen. Na de tweede bijeenkomst werd de behoefte uitgesproken om aan het einde van de bijeenkomst het thema voor de volgende keer vast te stellen. Dit is gedaan en werkt naar tevredenheid. Er is overwogen om de frequentie te verhogen. In overleg met de deelnemers is besloten de frequentie van eens per twee weken vast te houden. Dit bevalt goed en anders is het idee dat het verzadigd raakt.

Inhoud en proces van de bijeenkomsten

De thema’s worden vastgesteld in overleg met de deelnemers. Een greep uit de thema’s die zijn besproken: omgaan met ouder worden, lief zijn voor elkaar en zorgen voor elkaar, mooie vakantieherinneringen en foto’s, wat doe je om fit te blijven, verandering in het contact met buren en vrienden het afgelopen half jaar, leven in het hier en nu, omgaan met de moderne tijd, mijn toekomst. Er is ruimte voor de eigenheid van iedere deelnemer (de verteller en de luisteraar). Er is respect en geduld binnen de gesprekken.

NB: er komen ook Gedachtenkamers speciaal voor naasten!
De eerste staat gepland op woensdag 24 november van 19.30-21.00