Het Odensehuis ondersteunt ook de mantelzorgers van mensen met geheugenverlies en beginnende dementie: partners, kinderen, familie, vrienden en andere naasten. U kunt in het Odensehuis Andante terecht voor ontmoeting, ontspanning en informatie.

Lotgenotencontact

Samen met U-Centraal organiseren we regelmatig bijeenkomsten voor mantelzorgers. Ervaringen uitwisselen en gevoelens delen kan veel steun geven. Je vindt veel begrip bij anderen die leven met een naaste met dementie. En je kunt veel praktische tips krijgen van anderen die leven met een naaste met beginnende dementie.

Op onze website bij Agenda en onze Facebookpagina houden we u op de hoogte van deze bijeenkomsten.

Informatie

Er is informatie over -omgaan met- dementie aanwezig, zoals artikelen, tijdschriften, boeken, cd’s en de kennis en ervaring van onze vrijwilligers of coördinators.

Activiteiten in het Odensehuis

Als mantelzorger kunt u aan alle activiteiten meedoen die we organiseren voor onze deelnemers (zo noemen we mensen met beginnende dementie in het Odensehuis). Ook daar ontmoet u andere mantelzorgers.

Bij al onze activiteiten streven we naar zoveel mogelijk zelfredzaamheid. In Odensehuis Andante kan iedereen zichzelf zijn en is respect voor elkaar belangrijk. Iedere bezoeker bepaalt zelf zijn activiteiten. Onze vrijwilligers en stagiaires kijken samen met uw naaste naar wat hij of zij prettig vindt om te doen: iets dat ze voldoening en ontspanning geeft.

Wat doen we zoal? Sommige van onze deelnemers wandelen, anderen schilderen en boetseren. Fotograferen kan ook, of tuinieren, een spelletje spelen of gewoon koffie of thee drinken met de krant erbij. Anderen maken muziek of luisteren naar muziek, kijken naar kunst, beleven plezier aan wat de natuur biedt of komen voor de bewegingscoach.

Samen zorgen we voor een lekkere lunch, bij voorkeur met een kopje vers gemaakte soep
Tijdens de maandelijkse ‘werklunch’ wisselen onze deelnemers en vrijwilligers hun ervaringen en gedachten uit.

Heeft uw naaste in het Odensehuis wel regelmatig hulp nodig? Dan vragen we als mantelzorger  mee te gaan om te helpen. Natuurlijk kunnen wij uw naaste helpen om de juiste instantie(s) en voorzieningen te vinden.

“Wij proberen zelf onze gang te gaan en zelf alles te kunnen regelen. Ik wil graag iets doen in plaats van geholpen worden.”
Wim, deelnemer Odensehuis Andante