De Cursus Historisch Utrecht was een groot succes. Genoeg reden dus voor Odensehuis Andante om samen met Gilde Utrecht een nieuwe reeks presentaties en wandelingen te organiseren.

‘Kerken Kijken’ is een reeks lezingen over kerken en geloofsgemeenschappen in Utrecht. Elke week is er een lezing door een deskundige, die dia’s toelicht met interessante informatie. Na de lezing genieten de deelnemers van een uitgebreide lunch. De bijeenkomst wordt afgesloten met een bezoek aan de die week behandelde kerk, synagoge of moskee. Iedereen komt weer terug bij het Odensehuis voor een afsluitende kop koffie of thee.

Nieuwe kennis en herinneringen
De ervaring leert dat deze bijeenkomsten zorgen voor veel gezelligheid, voor het opdoen van nieuwe kennis, voor het ophalen van herinneringen en voor weer nieuwe gespreksstof. Bovendien ontmoeten mensen met beginnende geheugenklachten elkaar. Ook naasten zijn van harte welkom om mee te doen. Ook dat heeft een bewezen positief resultaat.

Programma

Dinsdag 19 juni: de Domkerk (Henk van Hilten)
Aan het eind van de 7e eeuw kwam Willibrord hier aan. Zijn komst was het begin van Utrecht als kerkelijk centrum. De Domkerk is ‘het gezicht’ van Utrecht. Kerk en toren hebben een rijke geschiedenis. Ondanks het verdwijnen van het schip, is er nog heel wat te zien en te vertellen.

Woensdag 27 juni: de Willibrorduskerk (Els Jimkes)
Deze kerk staat een beetje verstopt tussen de huizen. Je loopt er zomaar aan voorbij. Niet doen, want je mist wat! Wat een rijkdom, wat een kleurenpracht. Een kerk vol verhalen. Gebouwd in 1877 en in 1967 verkocht om gesloopt te worden … Gelukkig is dat niet doorgegaan.

Woensdag 4 juli: de voormalige synagoge (Gerrit van de Kraats)
De Joodse gemeenschap heeft in Utrecht altijd in de schaduw geleefd en eeuwenlang geleden onder een anti-joods beleid. Pas in de 19e eeuw kreeg ze ruimte voor een eigen gebedshuis. De mooie synagoge aan de Springweg heeft zijn eigen verhaal.

Woensdag 11 juli: de Lutherse kerk (Geert Boorsma)
In de 18e eeuw trok de Lutherse gemeente in de kapel van een voormalig klooster. Het was toen nog min of meer een schuilkerk. In die tijd was de Gereformeerde (of Hervormde) Kerk de enige officieel toegelaten kerk. Ten opzichte van de andere was er een gedoogbeleid. Daar wilt u vast meer over horen…

Woensdag 18 juli: de Ulu-moskee (Bart Seidel)
In het laatste deel van de vorige eeuw kwam een stroom gastarbeiders ons land binnen. Aanvankelijk als ‘tijdelijke gast’ om werk te doen waar te weinig mankracht voor was, maar de meesten bleven. In de wijk Lombok in Utrecht-West veranderde daardoor het straatbeeld. Zo bestond in en voor de winkels daar een levendige handel die uniek is voor Utrecht.
Deze nieuwe bevolkingsgroep is voor het overgrote deel moslim. Zij bouwt haar eigen gebedshuizen. De Ulu-moskee is daar een voorbeeld van.

Woensdag 25 juli: de Jacobikerk (Aart de Veer)
De Jacobikerk is een van de oudste parochiekerken van de stad. Het interieur herinnert aan de gilden die hier hun altaren hadden en hun grafkelders. Het is de kerk van de bekende dominee Hubert Duifhuis die in tijden van de godsdiensttwisten (eind 1500) het hoofd koel hield en aan ieder ruimte bood. Die ruimte gaan we samen bekijken.

Informatie en aanmelding

Locatie en reizen
De bijeenkomsten beginnen om 10 uur met een inloop met koffie en thee. Vanaf 10.30 start de presentatie. De wandelingen duren tot ca. 15 uur. Na afloop bent u van harte welkom om even op te warmen of verder te praten in het Odensehuis. Als vervoer een probleem is, dan helpen wij u graag op weg!

De lezingen en de lunch vinden plaats bij Odensehuis Andante aan de Oudwijkerdwarsstraat 148 in Utrecht-Oost.
De gebedshuizen liggen niet allemaal op loopafstand. We nemen dus gezamenlijk de bus. Denkt u eraan dat u een OV-chipkaart nodig hebt? U moet daar zelf voor zorgen.

Kosten
De kosten voor de lezingenreeks zijn € 50,- per persoon. Voor dit bedrag krijgt u 6 lezingen, 6 x een uitgebreide lunch, 6 bezoeken aan gebedshuizen, en koffie en thee.

Aanmelden
Omdat we graag willen weten met hoeveel personen we rekening moeten houden, is vooraf aanmelden verplicht. Wij hanteren als uiterste datum woensdag 13 juni.  Aanmelden kan via info@inloophuisandante.nl of bel naar Karin Meijer op 06-19 19 78 10 (di, wo, vrijdag van 10 tot 16 uur). Ook eventuele vragen of opmerkingen kunt u hier kwijt.
Na uw aanmelding krijgt u de betaalgegevens.

Doet u mee?