Odensehuis Andante is een inloophuis in Utrecht voor mensen met geheugenverlies, beginnende dementie en naasten. Momenteel is het Odensehuis in de overgangsfase van opstart naar doorstart. We zoeken gedreven en slagvaardige bestuurders die zich inzetten om ons bijzondere burgerinitiatief midden in de Utrechtse samenleving te positioneren. Wij zijn op zoek naar een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die onze visie delen en als bestuurder met enthousiasme het Odensehuis willen ondersteunen.

Het bestuur van Odensehuis Andante wenst een stijl te hanteren die transparant is en passend bij de horizontale structuur van deze deelnemers- en vrijwilligersorganisatie. Beleidskaders en adequaat toezicht vormen daarvoor de basis. Het zal de organisatie besturen, controleren en inspireren door middel van expliciete beleidsuitspraken op hoofdlijnen, aansluitend bij het bestaande visiedocument en overige vastgestelde beleidsdocumenten.

Doelstellingen Odensehuis Andante

Stichting Odensehuis Andante stelt zich als doel:

  • Een ontmoetingsplek voor thuiswonende mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie, én voor al hun naasten.
  • Mensen worden gewaardeerd en gerespecteerd om hun mogelijkheden en kwaliteiten.
    In een informele, veilige omgeving mag iedereen zich thuis voelen en zijn zoals die is. Respect, erkenning, veiligheid, structuur en rust zijn kernwaarden.
  • In het contact gaat het om ontmoeting met de mens als geheel, in al zijn/haar facetten. Ieders kwaliteiten worden aangesproken.
  • Verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met dementie, het maatschappelijk taboe op dementie doorbreken en de eigenwaarde/waardigheid van mensen met dementie vergroten.
  • Mensen met dementie beter zichtbaar zijn in de buurt waar zij wonen; buurtgenoten, familie en vrienden leren dementie herkennen, begrijpen en accepteren.

Interesse?

Heeft u 1 tot 2 dagdelen per maand over en wilt u in de functie van voorzitter of secretaris ons bestuursteam versterken? Schroom dan niet om vrijblijvend informatie te vragen bij coördinatoren Jeroen Wilhelmus of Karin Meijer 06 1919 7810 of info@inloophuisandante.nl.

deel deze pagina: