Odensehuis Andante is een burgerinitiatief van mensen die in hun directe omgeving met dementie te maken hebben of hadden. Bezoekers en deelnemers vormen het hart van de organisatie. Samen met vrijwilligers dragen zij naar vermogen bij aan het dagelijkse reilen en zeilen in het Odensehuis.

De coördinator heeft een faciliterende, ondersteunende rol en zorgt dat de filosofie en kernwaarden van het Odensehuis in praktijk worden gebracht. Het Odensehuis is geen zorginstelling en valt ook niet onder een zorgcentrum, verpleeghuis of welzijnsorganisatie. Odensehuis Andante wil een inloophuis zijn, waardoor men thuis kan blijven wonen.

Medewerkers in huis

Coördinatoren Odensehuis Utrecht
Coördinatoren Karin en Jeroen

Vrijwilligers Bep, Charlotte, Jorge, Mirjam, Mona, Stephanie, Suzette en Veronica zijn in Odensehuis Andante als gastvrouw/gastheer de vertrouwde gezichten. Zij geven informatie, ondersteunen deelnemers bij hun vragen en activiteiten en zorgen voor een prettige, veilige sfeer in huis. Coördinatoren Karin Meijer en Jeroen Wilhelmus begeleiden de vrijwilligers, dragen zorg voor de deelnemersorganisatie, leggen de verbinding met het bestuur en onderhouden de externe contacten.

Verdere organisatie

Stichting en KvK

De Stichting Odensehuis Andante is opgericht op 27 mei 2015 en staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 63411350. RSIN (fiscaal nummer) is: 855224356

De Vriendenstichting Odensehuis Andante is opgericht op 17 oktober 2014 en staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 61709611 . RSIN (fiscaal nummer) is: 854456363