Presentatie 27 januari: Hoe kun je WLZ zorg thuis organiseren?

Thuis blijven wonen én goede zorg ontvangen? Met passende zorg aan huis kan dit ook voor kwetsbare ouderen met een chronische somatische en/of psychogeriatrische aandoening  

Gebruik je Wlz-zorgbudget optimaal! 

Voor noodzakelijke zorg hoef je niet altijd naar een zorginstelling. Dankzij Grip op Perspectief ontvang je thuis de zorg die jij nodig hebt. Zonder kennis van de zorgwereld is het moeilijk om de juiste financiële middelen te vinden. Daar helpen wij je bij. En we kijken hoe we het Wlz budget optimaal gebruiken. Zodat jij, als je dat wens, thuis kunt blijven wonen en je zelf bepaalt aan wie -familielid, mantelzorger of zorgprofessional- jij jouw Wlz-budget wat is omgezet naar PGB uitbesteedt.

Op donderdagavond 27 januari geeft Hayat Elmarchouchi meer informatie over dit onderwerp.