Visie Odensehuis

In de Deense stad Odense is in 2001 een inloopcentrum geopend voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Daarna zijn vele steden in binnen- en buitenland dit voorbeeld gevolgd. In Nederland zijn Odensehuizen onder andere gevestigd in Amsterdam,
Groningen, Vlissingen, Wageningen, Zutphen, IJmuiden en Utrecht.

Iedereen is welkom

In een Odensehuis staat de kwaliteit van leven centraal. Dit betekent in ieder geval vrijheid voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten om hun eigen leven zo goed als mogelijk te blijven voortzetten. In een Odensehuis wordt ondersteuning geboden uitgaande van de menselijke maat. Het streven is dat mensen met dementie zo lang mogelijk met ondersteuning van naasten, familie en vrienden zelfstandig kunnen functioneren. Hierbij wordt gestimuleerd dat de talenten die mensen hebben, worden benut. Een Odensehuis wil perspectief bieden en voorkomen dat mensen met dementie en hun naasten in een isolement belanden.

In Utrecht staat het Odensehuis Andante. Zij draagt onderstaande missie en visie uit: