Vrijwilligers

Het Odensehuis is een vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers spelen dan ook een belangrijke rol bij het dagelijkse reilen en zeilen van Odensehuis Andante. Bij ons vormen vrijwilligers geen aparte groep, maar echt mededeelnemers.

"Mensen helpen in gelijkwaardigheid"

Lidwien (Vrijwilliger)

Kom je ons vrijwillige team versterken?
Nieuwe vrijwilligers nodigen we uit voor een kennismakingsgesprek met de coördinator. In het gesprek ligt de focus op de motivatie, interesse, talenten en behoeftes van de vrijwilliger. Tegelijkertijd wordt gekeken of er een match is met de wensen vanuit de organisatie. Interesse? Stuur een mailt naar info@inloophuisandante.nl.

"Het geeft me energie om een steentje bij te dragen. Ik help anderen, en word daarmee zelf ook geholpen"

Vrijwilliger Odensehuis Andante

"Van betekenis zijn"

Vrijwilliger Odensehuis Andante

Rollen en taken vrijwilligers
Binnen het Odensehuis kunnen vrijwilligers verschillende rollen vervullen en taken uitvoeren. Deze rollen kunnen gecombineerd worden en overlappen. Bij de meeste rollen staat het directe contact met de deelnemer centraal, bij bijvoorbeeld de rol ‘stille kracht’ is het directe contact er in mindere mate maar de werkzaamheden staan altijd ten dienste van het Odensehuis en de deelnemers.

  • Doener die graag ondersteunende taken verricht.
  • Maatje om één op één een activiteit met een deelnemer te ondernemen.
  • Creatieve denker voor het bedenken en organiseren van nieuwe activiteiten.
  • Regelaar met overzicht die het fijn vindt aanspreekpunt te zijn.
  • Stille kracht voor werkzaamheden achter de schermen, zoals de administratieve.
  • Flexibele vrijwilliger bij specifieke projecten of bij afwezigheid van ‘vaste’ vrijwilligers.