Werkwijze Odense

Odensehuis, voor wie?
Ben jij iemand met beginnende dementie of geheugenklachten, ben je een naaste of begeleid, ondersteun of diagnosticeer jij iemand met beginnende dementie of geheugenklachten? Hier vind je meer informatie als je op zoek bent naar een passende daginvulling. Het Odensehuis zou hier mogelijk in kunnen voorzien.
Vanaf het ‘niet-pluis’ gevoel tot na diagnose kunnen mensen met dementie bij het Odensehuis terecht. Wij zijn een inloopvoorziening die werkt zonder indicatie. Iedereen kan vrij inlopen en komen en gaan wanneer zij dat wensen. Er werken twee parttime betaalde coördinatoren: Domien en Karin. Verder is er een enthousiast team van vrijwilligers en zzp-ers met kennis en expertise van de doelgroep. 

Kennismaken en huisbezoek
In principe kunnen mensen met dementie en hun naasten vrijblijvend binnenlopen. Meestal gaat dat eerste contact via een hulpverlener of verwijzer. Soms komt een hulpverlener de eerste keer mee. Liever eerst een huisbezoek door één van de coördinatoren Domien of Karin? Dat is mogelijk. Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak. Het kan prettig zijn om eerst in de eigen vertrouwde omgeving kennis te maken en het verhaal te doen. De ervaring leert dat het daarna makkelijker is om naar het Odensehuis te komen.

Voor wie is het Odensehuis geschikt?
Mensen met beginnende dementie of geheugenklachten, mantelzorgers, familie en vrienden kunnen binnenlopen voor activiteiten en ontmoeting, advies en ondersteuning. Het Odensehuis is een open ontmoetingsplek. Een indicatie of een diagnose is niet nodig om binnen te komen. In het Odensehuis is veel informatie beschikbaar. De focus ligt op mensen met beginnende dementie en jonge mensen met dementie omdat het Odensehuis voor deze groep een goed antwoord biedt op de vraag om ondersteuning en een zinvolle invulling van de dag. We leveren geen lichamelijke zorg. Dus als de er hulp nodig is bij toiletgang, eten, drinken et cetera dan kunnen wij dat niet bieden. Is er doorstroom nodig naar intensievere begeleiding, dan helpen de coördinatoren in het contact met de juiste organisaties. Zij hebben meestal al korte lijnen met de Casemanager en het Buurtteam.

Dag-ondersteuning en dagbesteding
In een Odensehuis wordt dagondersteuning geboden. Iedereen is welkom die iets met (beginnende) dementie of geheugenstoornissen te maken heeft. Ongeacht of het jezelf betreft of een dierbare. Je hebt geen diagnose of indicatie nodig. Bij dagbesteding is wel een indicatie nodig waar alleen degene met de diagnose dementie naartoe kan. Een indicatie wordt vaak pas afgegeven nádat de diagnose is gesteld (soms pas na 3 jaar). Iemand met beginnende geheugenstoornissen functioneert vaak nog goed. Dat is de meest geschikte tijd om met een Odensehuis in contact te komen. Wanneer er nog veel kan en je dus de eigen regie kunt voeren. Onze deelnemers ervaren erkenning, herkenning en een fijne sfeer in het Odensehuis. Regelmatig horen we dat dit helpt bij het acceptatieproces, dat deelnemers het gevoel hebben dat ze mee blijven doen en er toe doén. Ze krijgen naast activiteiten, invulling en informatie, maatwerk aangereikt. Naarmate het proces vordert, zien we dat de overstap naar een dagbesteding vloeiender gaat. Soms is er sprake van een overbruggingsperiode waarin onze bezoeker gebruik maakt van beide voorzieningen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Vervoer
Het Odensehuis heeft geen eigen vervoer. Mensen die het Odensehuis bezoeken, regelen zelf het vervoer. Hulp van een regiotaxi is een optie. Soms kan een vrijwilliger begeleiden bij het leren herkennen van de route en samen naar het Odensehuis lopen of fietsen.
Wanneer dit een uitdaging oplevert, kijken we graag mee naar de mogelijkheden. Vaak zijn er creatieve oplossingen te bedenken met en in het eigen netwerk .

Kosten
Incidenteel bezoek is gratis. Onbeperkt koffie/thee € 1 per dag, lunch € 2. Bij regelmatige deelname wordt een maandelijkse bijdrage in de kosten gevraagd (richtbedrag € 60). Daarnaast kan voor speciale activiteiten een eigen bijdrage worden gevraagd.
Eigen bijdragen kunnen worden overgemaakt op: NL07 RABO 0304796530.
Belangrijk om te vermelden is dat de bijdrage nooit een reden kan zijn om niet te komen. Als iemand het niet kan betalen, of minder kan bijdragen, is hij nog steeds welkom.

Alzheimer Nederland
Het online platform dementie.nl van Alzheimer Nederland biedt ondersteuning voor mantelzorgers en mensen met dementie in het omgaan met dementie in al zijn vormen en fasen. Bijvoorbeeld met onze informatie en tips, veelzijdige experts en online trainingen. Daarnaast zijn we een platform voor verbinding. Je kunt bij ons op een veilige manier je hart luchten, vragen stellen, discussies en gesprekken starten en jouw ervaringen delen met anderen.

Belangrijke informatie:


Overige handige links:
* Zorgstandaard dementie: publieksversie-zorgstandaard-dementie.pdf (dementiezorgvoorelkaar.nl)
* Hulp voor mantelzorgers: Steunpunt Mantelzorg Utrecht (u-centraal.nl)
* Altzheimer café’s: Alzheimer Nederland in jouw buurt | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)
* Inspiratiewijzer voor gemeentes: Inhoud – Inspiratiewijzer dementie (zonmw.nl)

Meer weten?
Heb je zelf interesse om het Odensehuis te bezoeken of wil je als naaste weten wat het Odensehuis voor je kan betekenen? Heb je nog vragen over het doorverwijzen van een cliënt? Wil je meer weten over de visie, werkwijze en successen van het Odensehuis?
Domien en Karin komen graag langs om vragen te beantwoorden en/of een korte presentatie te geven, ook voor organisaties en teams.

Onze contactgegevens vindt u via onderstaande CONTACT-knop.

                                                              ↑Terug naar Werkwijze