Eigen bijdrage 2022

We hebben inmiddels weer vernomen van de gemeente Utrecht dat zij ons financieel steunen in de basiskosten voor 2022. Daar zijn we ontzettend blij mee.  

Voor de overige kosten van bijvoorbeeld activiteiten en lunches vragen we fondsen aan, maar zijn we ook nog steeds ontzettend blij en dankbaar met jullie eigen bijdrages per maand. Deze zijn en blijven nodig om te kunnen doen wat we doen. Onze richtlijn is € 60 per maand. De  bijdrage is vrijblijvend en naar draagkracht, het kan nooit een reden zijn om niet deel te nemen. Vraag naar de mogelijkheden bij de coördinator.  

Je kunt het bedrag maandelijks overmaken naar: IBAN: NL07RABO0304796530 tnv Odensehuis Andante, ovv eigen bijdrage.