Organisatie

Website-Banner-Odensehuis-Andante

Het Odensehuis Andante is een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Haar doel is mensen te ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en tegelijk een actief en zinvol leven kunnen leiden. Er vinden verschillende activiteiten plaats waarmee bezoekers hun talenten kunnen benutten en herontdekken.

Andante is een muziekterm die aangeeft dat de muziek langzaam gespeeld moet worden. Letterlijk betekent het: rustig gaand. Geen haast, dat tekent ook de sfeer in het Utrechtse Odensehuis. Het is een plek waar je jezelf kunt zijn, weinig hoeft uit te leggen en je je (weer) nuttig voelt.

 

Missie en Visie Odensehuis Andante

Team

Het team van Odensehuis Andante bestaat uit twee betaalde coördinatoren (samen 1 FTE), ZZP-ers en vrijwilligers waaronder het bestuur bestaande uit:

  • M.V. Vroom, voorzitter
  • R. Brussel, penningmeester
  • C. Verburg, secretaris
  • Jacqueline van de Willigen, algemeen bestuurslid
  • Jessie Vroom, algemeen bestuurslid

                                                             ↑Terug naar organisatie

Stichting Odensehuis

Stichting Odensehuis staat genoteerd in het handelsregister onder nummer: 63411350.
Het RSIN (fiscaal nummer) is: 855224356.
Zie voor de jaarrekeningen van de afgelopen jaren:


Jaarverslagen:

 

En overige documenten:

                                                             ↑Terug naar organisatie

De Vriendenstichting

Odensehuis Andante heeft tot doel financiële middelen te vergaren om de activiteiten van het Odensehuis Andante te Utrecht mede mogelijk te maken en de continuïteit te waarborgen.
De baten bestaan uit giften van particulieren en organisaties.

Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: Frans Lischer.
 • Secretaris/penningmeester: Esther Maria Schenkelaars

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
Er zijn geen medewerkers in dienst.

De Vriendenstichting staat genoteerd in het handelsregister onder nummer: 61709611
Het RSIN (fiscaal nummer) is: 854456363

Voor 2022 is een (garantie) exploitatie bijdrage toegezegd  van € 6.000 aan Odensehuis Andante Utrecht.

Staat van Baten en Lasten 2021-2019 Vriendenstichting

                                                             ↑Terug naar organisatie

Comité van Aanbeveling

Leden van het Comité van Aanbeveling dragen Odensehuis Andante een warm hart toe en onderschrijven de doelstellingen.

 • Mevrouw drs. Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum, voorheen voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar.
 • De heer prof. dr. E.J.A. (Erik) Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit van Amsterdam.
 • Mevrouw prof. mr. dr. B.A.M. (Anne-Mei) Thé, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
 • Mevrouw drs. Marie-José H.E. Gijsberts, specialist Ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg.
 • De heer prof. Dr. J.P.J. (Joris) Slaets, hoogleraar Ouderengeneeskunde Rijksuniversiteit Groningen en directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing.
 • Mevrouw prof. dr. M.J. (Marieke) Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschap Universiteit Utrecht.

                                                             ↑Terug naar organisatie