Organisatie

Website-Banner-Odensehuis-Andante

Het Odensehuis Andante is een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Haar doel is mensen te ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en tegelijk een actief en zinvol leven kunnen leiden. Er vinden verschillende activiteiten plaats waarmee bezoekers hun talenten kunnen benutten en herontdekken.

Andante is een muziekterm die aangeeft dat de muziek langzaam gespeeld moet worden. Letterlijk betekent het: rustig gaand. Geen haast, dat tekent ook de sfeer in het Utrechtse Odensehuis. Het is een plek waar je jezelf kunt zijn, weinig hoeft uit te leggen en je je (weer) nuttig voelt.

 

Missie en Visie Odensehuis Andante

Team

Het team van Odensehuis Andante bestaat uit twee betaalde coördinatoren (samen 1 FTE), ZZP-ers en vrijwilligers, waaronder het bestuur bestaande uit:

  • John Claas, voorzitter
  • Leo Lancee, penningmeester
  • Eduard van der Biezen, secretaris
  • Nienke Uniken Venema, algemeen bestuurslid

                                                             ↑Terug naar organisatie

Stichting Odensehuis

Stichting Odensehuis staat genoteerd in het handelsregister onder nummer: 63411350.
Het RSIN (fiscaal nummer) is: 855224356.
Zie voor de jaarrekeningen van de afgelopen jaren:

Jaarverslagen:

 

En overige documenten:

                                                             ↑Terug naar organisatie

De Vriendenstichting

De Vriendenstichting van Odensehuis Andante heeft, in overleg met het bestuur van de Stichting Odensehuis Andante, besloten zich op te heffen. Dit zal per 30 november 2023 ingaan.
Het vermogen, opgebouwd uit voornamelijk schenkingen, wordt volledig overgeheveld naar de Stichting Odensehuis Andante, met als oormerk: het opzetten van een tweede Odensehuis Andante in Utrecht en het uitbreiden van het bestaande Odensehuis Andante.

Uw gift/donatie blijft daarmee gewaarborgd waarvoor het volgens de Vriendenstichting bedoeld is. Namelijk het financieel ondersteunen van de ‘hoofd’ Stichting.

Alle schenkers, donateurs, héél hartelijk bedankt voor uw vertrouwen en uw giften!

Wij hopen, dat u wilt blijven geven, want er zijn in Utrecht nog veel doelen te behalen voor mensen met beginnende dementie en naasten. Denk bijvoorbeeld aan uitbreiding van de openingstijden, of meer Odensehuizen Andante verspreid over de stad, zodat het gemakkelijker wordt om naar een Odensehuis te komen.

Tot 30 november 2023 kunt u uw gift/donatie overmaken naar de Vriendenstichting (met banknummer NL75 RABO 0300 1167 05). Daarna is alleen het rekeningnummer NL07 RABO 0304 7965 30 van Stichting Odensehuis Andante actief.
Dit banknummer bestaat al, u kunt er ook nu al uw gift doneren.

Indien u een automatische machtiging aan uw bank heeft gegeven, wilt u deze dan uiterlijk 31 oktober 2023 omzetten van de Vriendenstichting (met banknummer NL75 RABO 0300 1167 05)  naar het rekeningnummer van de Stichting Odensehuis Andante? (banknummer  NL07 RABO 0304 7965 30)

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw steun!

Frans Lischer, voorzitter Vriendenstichting
Lia Kemerink, penningmeester Vriendenstichting en initiatiefnemer van Odensehuis Andante

klik HIER voor de staat van baten en lasten Vriendenstichting 2022-2020.

Klik HIER voor de begroting Vriendenstichting 2023.

                                                             ↑Terug naar organisatie

Comité van Aanbeveling

Leden van het Comité van Aanbeveling dragen Odensehuis Andante een warm hart toe en onderschrijven de doelstellingen.

 • Mevrouw drs. Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum, voorheen voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar.
 • De heer prof. dr. E.J.A. (Erik) Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit van Amsterdam.
 • Mevrouw prof. mr. dr. B.A.M. (Anne-Mei) Thé, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
 • Mevrouw drs. Marie-José H.E. Gijsberts, specialist Ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg.
 • De heer prof. Dr. J.P.J. (Joris) Slaets, hoogleraar Ouderengeneeskunde Rijksuniversiteit Groningen en directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing.
 • Mevrouw prof. dr. M.J. (Marieke) Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschap Universiteit Utrecht.

                                                             ↑Terug naar organisatie